Obec Tajov

Neďaleká obec Tajov ponúka kultúrne pamiatky: Kostol sv. Jána Krstiteľa, rodný dom Jozefa Gregora Tajovského a rodný dom Jozefa Murgaša.